25.04.18 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for TBV18 - B Trondelag Vaar 2018

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: B
Narvikgjengen
76.4
182
139
43
+96
13
Broken Arrow
70.3
182
128
54
+74
12
Veggen DT
47.3
182
86
96
-10
8
Black Angels DT
50.0
182
91
91
0
7
Olavs Orden
50.0
182
91
91
0
7
Team Bullshit
35.7
182
65
117
-52
4
Bulls Eye
35.2
182
64
118
-54
3
Orkdal Flyers
35.2
182
64
118
-54
2

 

LeagueLeaderReservesnitt for divisjonen er - opp til 59,99.


Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.Division B


Week Date Home Away   At Result Notes
   
1 01/10/2018
At Orklapubben G3 Vegg Bulls Eye Orkdal Flyers At Orklapubben G3 Vegg 04 - 09 Bulls Eye
At Three Lions Pub Broken Arrow Team Bullshit At Three Lions Pub 09 - 04
At BTS 3B G3 Oppe Black Angels DT Narvikgjengen At Trappa Sportsbar 04 - 09
At Vertshuset Mollenb Olavs Orden Veggen DT At Vertshuset Mollenb 06 - 07
   
   
2 01/17/2018
At Vertshuset Mollenb Olavs Orden Orkdal Flyers At Vertshuset Mollenb 09 - 04
At BTS 3B G3 Nede Veggen DT Narvikgjengen At Trappa Sportsbar 02 - 11
At BTS 3B G3 Oppe Black Angels DT Broken Arrow At BTS 3B G3 Oppe 04 - 09
At Orklapubben G3 Team Bullshit Bulls Eye At Orklapubben G3 05 - 08 Fremskyndet
   
   
3 01/24/2018
At Orklapubben G3 Orkdal Flyers Team Bullshit At Orklapubben G3 06 - 07
At BTS 3B G3 Oppe Black Angels DT Bulls Eye At BTS 3B G3 Oppe 10 - 03
At Three Lions Veggen DT Broken Arrow At Three Lions 03 - 10  
At Trappa Sportsbar Narvikgjengen Olavs Orden At Vertshuset Mollenb 08 - 05
   
   
4 01/31/2018
At Trappa Sportsbar Narvikgjengen Orkdal Flyers At Orklapubben G3 Vegg 11 - 02
At BTS 3B G3 Oppe Broken Arrow Olavs Orden At BTS 3B G3 Oppe 11 - 02
At BTS 3B G3 Nede Veggen DT Bulls Eye At BTS 3B G3 Nede 00 - 13 W.O. Veggen DT
At Orklapubben G3 Team Bullshit Black Angels DT At Orklapubben G3 05 - 08
   
   
5 02/07/2018
At Orklapubben G3 Vegg Orkdal Flyers Black Angels DT At Orklapubben G3 Vegg 02 - 11
At Orklapubben G3 Team Bullshit Veggen DT At Orklapubben G3 06 - 07
At Vertshuset Mollenb Olavs Orden Bulls Eye At Vertshuset Mollenb 10 - 03
At Three Lions Pub Broken Arrow Narvikgjengen At Trappa Sportsbar 08 - 05
   
   
6 02/14/2018
At Orklapubben G3 Orkdal Flyers Broken Arrow At Orklapubben G3 01 - 12
At Trappa Sportsbar Narvikgjengen Bulls Eye At Orklapubben G3 Vegg 13 - 00
At Vertshuset Mollenb Olavs Orden Team Bullshit At Vertshuset Mollenb 10 - 03
At BTS 3B G3 Oppe Black Angels DT Veggen DT At BTS 3B G3 Oppe 06 - 07
   
   
7 02/21/2018
At BTS 3B G3 Nede Veggen DT Orkdal Flyers At BTS 3B G3 Nede 09 - 04 Veggen DT
At BTS 3B G3 Oppe Black Angels DT Olavs Orden At BTS 3B G3 Oppe 09 - 04
At Orklapubben G3 Vegg Team Bullshit Narvikgjengen At Trappa Sportsbar 05 - 08
At Orklapubben G3 Bulls Eye Broken Arrow At Orklapubben G3 01 - 12
   
   
8 02/28/2018
At Orklapubben G3 Vegg Orkdal Flyers Bulls Eye At Orklapubben G3 Vegg 09 - 04 Fremskyndet
At Orklapubben G3 Team Bullshit Broken Arrow At Orklapubben G3 02 - 11
At Trappa Sportsbar Narvikgjengen Black Angels DT At BTS 3B G3 Oppe 12 - 01
At BTS 3B G3 Nede Veggen DT Olavs Orden At BTS 3B G3 Nede 05 - 08
   
   
9 03/07/2018
At Orklapubben G3 Orkdal Flyers Olavs Orden At Orklapubben G3 06 - 07
At Trappa Sportsbar Narvikgjengen Veggen DT At BTS 3B G3 Nede 10 - 03
At BTS 3B G3 Oppe Broken Arrow Black Angels DT At BTS 3B G3 Oppe 12 - 01
At Orklapubben G3 Vegg Bulls Eye Team Bullshit At Orklapubben G3 Vegg 05 - 08
   
   
10 03/14/2018
At Orklapubben G3 Team Bullshit Orkdal Flyers At Orklapubben G3 07 - 06
At Orklapubben G3 Vegg Bulls Eye Black Angels DT At Orklapubben G3 Vegg 04 - 09
At BTS 3B G3 Nede Broken Arrow Veggen DT At BTS 3B G3 Nede 08 - 05
At Vertshuset Mollenb Olavs Orden Narvikgjengen At Trappa Sportsbar 01 - 12
   
   
11 03/21/2018
At Orklapubben G3 Vegg Orkdal Flyers Narvikgjengen At Trappa Sportsbar 04 - 09
At Vertshuset Mollenb Olavs Orden Broken Arrow At Vertshuset Mollenb 05 - 08
At Orklapubben G3 Bulls Eye Veggen DT At Orklapubben G3 02 - 11
At BTS 3B G3 Oppe Black Angels DT Team Bullshit At BTS 3B G3 Oppe 06 - 07
   
   
  03/28/2018
    Spillefri
Påske
   
   
12 04/04/2018
At BTS 3B G3 Oppe Black Angels DT Orkdal Flyers At BTS 3B G3 Oppe 07 - 06
At BTS 3B G3 Nede Veggen DT Team Bullshit At BTS 3B G3 Nede 11 - 02
At Orklapubben G3 Vegg Bulls Eye Olavs Orden At Orklapubben G3 Vegg 02 - 11
At Trappa Sportsbar Narvikgjengen Broken Arrow At Three Lions Pub 08 - 05 Narvikgjengen
   
   
  04/11/2018
    Spillefri
EM
   
   
13 04/18/2018
At Three Lions Pub Broken Arrow Orkdal Flyers At Three Lions Pub 13 - 00
At Orklapubben G3 Vegg Bulls Eye Narvikgjengen At Trappa Sportsbar 02 - 11 Bulls Eye
At Orklapubben G3 Team Bullshit Olavs Orden At Orklapubben G3 03 - 10
At BTS 3B G3 Nede Veggen DT Black Angels DT At BTS 3B G3 Nede 08 - 05
   
   
14 04/25/2018
At Orklapubben G3 Orkdal Flyers Veggen DT At Orklapubben G3 05 - 08
At Vertshuset Mollenb Olavs Orden Black Angels DT At Vertshuset Mollenb 03 - 10
At Trappa Sportsbar Narvikgjengen Team Bullshit At Orklapubben G3 Vegg 12 - 01
At BTS 3B G3 Nede Broken Arrow Bulls Eye At BTS 3B G3 Nede 00 - 13 W.O. Broken Arrow