26.04.16 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20AV16 - 200 A Ostfold Vaar 2016

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: A
Trippel11 Menn
61.5
195
120
75
+45
13
Nav Seals 2
71.3
195
139
56
+83
12
Olavs Angels
64.6
195
126
69
+57
11
Game Over
41.0
195
80
115
-35
4
Ore 5
34.4
195
67
128
-61
3
Kokosgjengen
27.2
195
53
142
-89
2

 

20AV16 Ostfold

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 54,99.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:

1. Hva heter reserven? Oppgi fullt navn. Dette gjelder også under kampen. Tast inn fullt navn på tavla, ikke bare et kallenavn.

2. Hvilket lag skal reserven spille for? Hvilket lag er spilleren egentlig registrert på?

3. Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne automatisk registrert på laget. Husk å bruke fullt navn.

4. Om en spiller ønsker å skifte lag midt i sesongen, skal de sende en søknad til spillerutvalget.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. Om en kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato? Ikke minst, HVILKET lag utsatte kampen?

2. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

3. Om en kamp ikke kan spilles på angitt spillested, gi også beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden, pliktes innrapportert til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og en formell klage bli innlevert.

Der behandles innrapporteringen fortløpende med påfølgende straffereaksjoner og rapportering til E-Dart Norge.

 


Division A


Week Date Home Away At Result Notes
1 01/05/2016
Game Over Olavs Angels Olavs Pub Sarp 7
04 - 09
Trippel11 Menn Kokosgjengen Olsen Pub G3 H
12 - 01
Ore 5 Nav Seals 2 Ore Kro G3 H
01 - 12
2 01/12/2016
Ore 5 Olavs Angels Ore Kro G3 H
03 - 10
Nav Seals 2 Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 7
06 - 07
Kokosgjengen Game Over Neptune Pub 3
05 - 08
3 01/19/2016
Olavs Angels Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 5
13 - 00
Fremskutt
Game Over Nav Seals 2 Olavs Pub Sarp 7
03 - 10
Trippel11 Menn Ore 5 Olsen Pub G3 H
07 - 06
4 01/26/2016
Trippel11 Menn Olavs Angels Olsen Pub G3 H
08 - 05
Ore 5 Game Over Ore Kro G3 H
05 - 08
Nav Seals 2 Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 7
12 - 01
5 02/02/2016
Olavs Angels Nav Seals 2 Olavs Pub Sarp 5
06 - 07
Kokosgjengen Ore 5 Neptune Pub 3
05 - 08
Game Over Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 7
06 - 07
6 02/09/2016
Olavs Angels Game Over Olavs Pub Sarp 5
08 - 05
Kokosgjengen Trippel11 Menn Neptune Pub 3
02 - 11
Nav Seals 2 Ore 5 Olavs Pub Sarp 7
09 - 04
7 02/16/2016
Olavs Angels Ore 5 Olavs Pub Sarp 5
09 - 04
Trippel11 Menn Nav Seals 2 Olsen Pub G3 H
02 - 11
Game Over Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 7
06 - 07
8 02/23/2016
Kokosgjengen Olavs Angels Neptune Pub 3
06 - 07
Olavs Angels
Nav Seals 2 Game Over Olavs Pub Sarp 7
09 - 04
Ore 5 Trippel11 Menn Ore Kro G3 H
02 - 11
9 03/01/2016
Olavs Angels Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 5
10 - 03
Game Over Ore 5 Olavs Pub Sarp 7
08 - 05
Kokosgjengen Nav Seals 2 Neptune Pub 3
02 - 11
10 03/08/2016
Nav Seals 2 Olavs Angels Olavs Pub Sarp 7
05 - 08
Ore 5 Kokosgjengen Ore Kro G3 H
04 - 09
Trippel11 Menn Game Over Olsen Pub G3 H
07 - 06
03/15/2016
EM
03/22/2016
EM
11 03/29/2016
Game Over Olavs Angels Olavs Pub Sarp 7
03 - 10
Trippel11 Menn Kokosgjengen Olsen Pub G3 H
11 - 02
Ore 5 Nav Seals 2 Ore Kro G3 H
00 - 13
12 04/05/2016
Ore 5 Olavs Angels Ore Kro G3 H
04 - 09
Nav Seals 2 Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 7
05 - 08
Fremskutt
Kokosgjengen Game Over Neptune Pub 3
05 - 08
13 04/12/2016
Olavs Angels Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 5
11 - 02
Game Over Nav Seals 2 Olavs Pub Sarp 7
03 - 10
Nav Seals 2
Trippel11 Menn Ore 5 Olsen Pub G3 H
07 - 06
14 04/19/2016
Trippel11 Menn Olavs Angels Olsen Pub G3 H
08 - 05
Ore 5 Game Over Ore Kro G3 H
07 - 06
Nav Seals 2 Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 7
12 - 01
Nav Seals 2
15 04/26/2016
Olavs Angels Nav Seals 2 Olavs Pub Sarp 5
06 - 07
Kokosgjengen Ore 5 Neptune Pub 3
05 - 08
Game Over Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 7
02 - 11

 

 

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing