06.12.16 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20AH16 - 200 A Ostfold Host 2016

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: A
Trippel11 Menn
64.3
182
117
65
+52
11
Nav Seals 8
54.4
182
99
83
+16
10
Stallens Vallaker
53.8
182
98
84
+14
8
Kokosgjengen
41.8
182
76
106
-30
7
Ore 5
49.5
182
90
92
- 2
6
StOlavsGladeJenter
48.9
182
89
93
- 4
6
Ice Blond Devil
47.8
182
87
95
- 8
5
Game Over
39.6
182
72
110
-38
3

 

LeagueLeader LeagueLeader Report - Schedule Report for 20AH16 - 200 A Ostfold Host 2016


Reservesnitt for divisjonen er - opp til 54,99.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:

1. Hva heter reserven? Oppgi fullt navn. Dette gjelder også under kampen. Tast inn fullt navn på tavla, ikke bare et kallenavn.

2. Hvilket lag skal reserven spille for? Hvilket lag er spilleren egentlig registrert på?

3. Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne automatisk registrert på laget. Husk å bruke fullt navn.

4. Om en spiller ønsker å skifte lag midt i sesongen, skal de sende en søknad til spillerutvalget.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. Om en kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato? Ikke minst, HVILKET lag utsatte kampen?

2. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

3. Om en kamp ikke kan spilles på angitt spillested, gi også beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden, pliktes innrapportert til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og en formell klage bli innlevert.

Der behandles innrapporteringen fortløpende med påfølgende straffereaksjoner og rapportering til E-Dart Norge.

 


Division A

 


Week Date Home Away At Result Notes
       
1 08/30/2016
Ice Blond Devil Nav Seals 8 Olavs Pub Sarp 5 06 - 07
StOlavsGladeJenter Game Over Neptune Pub 3 10 - 03
Kokosgjengen Ore 5 Neptune Pub 1 02 - 11
Stallens Vallaker Trippel11 Menn Stallen G3H 05 - 08
       
2 09/06/2016
Stallens Vallaker Nav Seals 8 Stallen G3H 05 - 08
Trippel11 Menn Ore 5 1016 Sarp G3 V 08 - 05
Game Over Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 7 08 - 05
StOlavsGladeJenter Ice Blond Devil Neptune Pub 3 09 - 04
       
3 09/13/2016
StOlavsGladeJenter Nav Seals 8 Neptune Pub 3 05 - 08 StOlavsGladeJenter
Kokosgjengen Ice Blond Devil Neptune Pub 1 08 - 05
Game Over Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 7 07 - 06
Ore 5 Stallens Vallaker Ore Kro G3 V 08 - 05
       
4 09/20/2016
Ore 5 Nav Seals 8 Ore Kro G3 V 05 - 08
Stallens Vallaker Game Over Stallen G3H 07 - 06
Trippel11 Menn Ice Blond Devil 1016 Sarp G3 V 08 - 05
Kokosgjengen StOlavsGladeJenter Neptune Pub 1 07 - 06
       
5 09/27/2016
Nav Seals 8 Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 2 06 - 07 Kokosgjengen
StOlavsGladeJenter Trippel11 Menn Neptune Pub 3 06 - 07
Ice Blond Devil Stallens Vallaker Olavs Pub Sarp 5 05 - 08
Game Over Ore 5 Olavs Pub Sarp 7 05 - 08
       
6 10/04/2016
Game Over Nav Seals 8 Olavs Pub Sarp 7 05 - 08
Ore 5 Ice Blond Devil Ore Kro G3 V 05 - 08 Ice Blond Devil
Stallens Vallaker StOlavsGladeJenter Stallen G3H 08 - 05
Trippel11 Menn Kokosgjengen 1016 Sarp G3 V 10 - 03
       
7 10/11/2016
Nav Seals 8 Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 2 01 - 12 Fremskutt
Kokosgjengen Stallens Vallaker Neptune Pub 1 01 - 12
StOlavsGladeJenter Ore 5 Neptune Pub 3 07 - 06
Ice Blond Devil Game Over Olavs Pub Sarp 5 06 - 07
       
8 10/18/2016
Nav Seals 8 Ice Blond Devil Olavs Pub Sarp 2 09 - 04
Game Over StOlavsGladeJenter Olavs Pub Sarp 7 06 - 07
Ore 5 Kokosgjengen Ore Kro G3 V 05 - 08
Trippel11 Menn Stallens Vallaker 1016 Sarp G3 V 07 - 06
       
9 10/25/2016
Nav Seals 8 Stallens Vallaker Olavs Pub Sarp 2 05 - 08 Stallens Vallaker
Ore 5 Trippel11 Menn Ore Kro G3 V 07 - 06
Kokosgjengen Game Over Neptune Pub 3 08 - 05
Ice Blond Devil StOlavsGladeJenter Olavs Pub Sarp 5 10 - 03
       
10 11/01/2016
Nav Seals 8 StOlavsGladeJenter Olavs Pub Sarp 2 07 - 06
Ice Blond Devil Kokosgjengen Olavs Pub Sarp 5 09 - 04
Trippel11 Menn Game Over 1016 Sarp G3 V 11 - 02
Stallens Vallaker Ore 5 Stallen G3H 06 - 07
       
11 11/08/2016
Nav Seals 8 Ore 5 Olavs Pub Sarp 2 12 - 01
Game Over Stallens Vallaker Olavs Pub Sarp 7 06 - 07
Ice Blond Devil Trippel11 Menn Olavs Pub Sarp 5 04 - 09
StOlavsGladeJenter Kokosgjengen Neptune Pub 3 10 - 03
       
12 11/15/2016
Kokosgjengen Nav Seals 8 Neptune Pub 1 05 - 08
Trippel11 Menn StOlavsGladeJenter 1016 Sarp G3 V 11 - 02
Stallens Vallaker Ice Blond Devil Stallen G3H 07 - 06
Ore 5 Game Over Ore Kro G3 V 11 - 02
       
13 11/22/2016
Nav Seals 8 Game Over Olavs Pub Sarp 2 08 - 05
Ice Blond Devil Ore 5 Olavs Pub Sarp 5 07 - 06
StOlavsGladeJenter Stallens Vallaker Neptune Pub 3 05 - 08  
Kokosgjengen Trippel11 Menn Neptune Pub 1 08 - 05
       
  11/29/2016        
Spillefri uke (Utsatte kamper)    
       
 
14 12/06/2016
Trippel11 Menn Nav Seals 8 1016 Sarp G3 V 09 - 04
Stallens Vallaker Kokosgjengen Stallen G3H 06 - 07
Ore 5 StOlavsGladeJenter Ore Kro G3 V 05 - 08
Game Over Ice Blond Devil Olavs Pub Sarp 7 05 - 08