12.12.17 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20AH17 - 200 A Ostfold Host 2017

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: A
Ore Rebels
69.2
182
126
56
+70
12
ZBulls Old Boys
59.9
182
109
73
+36
10
Nav Seals 08
48.4
182
88
94
- 6
7
StOlavsGladeJenter
47.8
182
87
95
- 8
7
Stallens Vallaker
48.4
182
88
94
- 6
6
Bulls Corner 2
45.6
182
83
99
-16
6
Game Over
45.1
182
82
100
-18
6
Trippel11 Mix
35.7
182
65
117
-52
2

 

LeagueLeader

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 54,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division A


Week Date Home Away At Result Notes
   
1 08/29/2017
Nav Seals 08 Game Over Olavs Pub Sarp 2 06 - 07
Ore Rebels StOlavsGladeJenter Ore Kro G3 3 10 - 03
ZBulls Old Boys Bulls Corner 2 Queens G3 2etg 08 - 05
Trippel11 Mix Stallens Vallaker 1016 Sarp G3 1 07 - 06
   
2 09/05/2017
Stallens Vallaker Nav Seals 08 Stallen G3V 05 - 08
Trippel11 Mix ZBulls Old Boys 1016 Sarp G3 1 05 - 08
Bulls Corner 2 Ore Rebels Askim G3 V 07 - 06
StOlavsGladeJenter Game Over Neptune Pub 3 08 - 05 Fremskyndet
   
3 09/12/2017
Nav Seals 08 StOlavsGladeJenter Olavs Pub Sarp 2 09 - 04
Game Over Bulls Corner 2 Olavs Pub Sarp 7 08 - 05
Ore Rebels Trippel11 Mix Ore Kro G3 3 08 - 05
ZBulls Old Boys Stallens Vallaker Queens G3 2etg 10 - 03
   
4 09/19/2017
Nav Seals 08 ZBulls Old Boys Olavs Pub Sarp 2 08 - 05
Stallens Vallaker Ore Rebels Stallen G3V 07 - 06
Trippel11 Mix Game Over 1016 Sarp G3 1 06 - 07
Bulls Corner 2 StOlavsGladeJenter Askim G3 V 08 - 05
   
5 09/26/2017
Bulls Corner 2 Nav Seals 08 Askim G3 V 06 - 07
StOlavsGladeJenter Trippel11 Mix Neptune Pub 3 10 - 03
Game Over Stallens Vallaker Olavs Pub Sarp 7 07 - 06
ZBulls Old Boys Ore Rebels Queens G3 2etg 05 - 08
   
6 10/03/2017
Ore Rebels Nav Seals 08 Ore Kro G3 3 11 - 02
Game Over ZBulls Old Boys Olavs Pub Sarp 7 10 - 03
Stallens Vallaker StOlavsGladeJenter Stallen G3V 04 - 09
Trippel11 Mix Bulls Corner 2 1016 Sarp G3 1 09 - 04
   
7 10/10/2017
Nav Seals 08 Trippel11 Mix Olavs Pub Sarp 2 10 - 03
Bulls Corner 2 Stallens Vallaker Askim G3 V 04 - 09
ZBulls Old Boys StOlavsGladeJenter Queens G3 2etg 09 - 04
Ore Rebels Game Over Ore Kro G3 3 07 - 06
   
8 10/17/2017
Game Over Nav Seals 08 Olavs Pub Sarp 7 05 - 08
StOlavsGladeJenter Ore Rebels Neptune Pub 3 03 - 10
Bulls Corner 2 ZBulls Old Boys Askim G3 V 05 - 08
Stallens Vallaker Trippel11 Mix Stallen G3V 08 - 05
   
9 10/24/2017
Nav Seals 08 Stallens Vallaker Olavs Pub Sarp 2 06 - 07
ZBulls Old Boys Trippel11 Mix Queens G3 2etg 13 - 00  
Ore Rebels Bulls Corner 2 Ore Kro G3 3 10 - 03
Game Over StOlavsGladeJenter Olavs Pub Sarp 7 06 - 07
   
10 10/31/2017
StOlavsGladeJenter Nav Seals 08 Neptune Pub 3 08 - 05
Bulls Corner 2 Game Over Askim G3 V 10 - 03
Trippel11 Mix Ore Rebels 1016 Sarp G3 1 01 - 12
Stallens Vallaker ZBulls Old Boys Stallen G3V 06 - 07
   
11 11/07/2017
ZBulls Old Boys Nav Seals 08 Queens G3 2etg 12 - 01
Ore Rebels Stallens Vallaker Ore Kro G3 3 10 - 03
Game Over Trippel11 Mix Olavs Pub Sarp 7 08 - 05
StOlavsGladeJenter Bulls Corner 2 Neptune Pub 3 06 - 07
   
12 11/14/2017
Nav Seals 08 Bulls Corner 2 Olavs Pub Sarp 2 06 - 07
Trippel11 Mix StOlavsGladeJenter 1016 Sarp G3 1 06 - 07
Stallens Vallaker Game Over Stallen G3V 10 - 03
Ore Rebels ZBulls Old Boys Ore Kro G3 3 12 - 01 Ore Rebels
   
13 11/21/2017
Nav Seals 08 Ore Rebels Olavs Pub Sarp 2 04 - 09
ZBulls Old Boys Game Over Queens G3 2etg 12 - 01  
StOlavsGladeJenter Stallens Vallaker Neptune Pub 3 08 - 05
Bulls Corner 2 Trippel11 Mix Askim G3 V 08 - 05
       
       
11/28/2017        
Spillefri Utsatte kamper    
       
12/05/2017        
Spillefri Utsatte kamper    
       
       
14 12/12/2017
Trippel11 Mix Nav Seals 08 1016 Sarp G3 1 05 - 08
Stallens Vallaker Bulls Corner 2 Stallen G3V 09 - 04
StOlavsGladeJenter ZBulls Old Boys Neptune Pub 3 05 - 08
Game Over Ore Rebels Olavs Pub Sarp 7 06 - 07