14.05.19 Tabell 

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 59,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.


 

Division D


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 01/15/2019
Bullshots Fredrikshald 2 Askim G3 H
06 - 07
 
Kokkelaget Ore Nautilus 5 Ore Kro G3 5
07 - 06
Stallens Ponnier Outsiders Stallen G3H
08 - 05
Nautilus 2 BYE  
-
   
2 01/22/2019
Stallens Ponnier Fredrikshald 2 Stallen G3H
07 - 06
Outsiders Kokkelaget Ore Askim G3 H
10 - 03
Outsiders
Nautilus 5 Nautilus 2 Neptune Pub 3
00 - 13
BYE Bullshots  
-
   
3 01/29/2019
Bullshots Nautilus 5 Askim G3 H
11 - 02
Nautilus 2 Outsiders Neptune Pub 3
12 - 01
Kokkelaget Ore Stallens Ponnier Ore Kro G3 5
02 - 11
Fredrikshald 2 BYE  
-
   
4 02/05/2019
Kokkelaget Ore Fredrikshald 2 Ore Kro G3 5
08 - 05
Stallens Ponnier Nautilus 2 Stallen G3H
06 - 07
Outsiders Bullshots Askim G3 H
07 - 06
Nautilus 5 BYE  
-
   
5 02/12/2019
Fredrikshald 2 Nautilus 5 Absolute Bar G3 1
03 - 10
Bullshots Stallens Ponnier Askim G3 H
06 - 07
Fremskyndet
Nautilus 2 Kokkelaget Ore Neptune Pub 3
09 - 04
BYE Outsiders  
-
   
6 02/19/2019
Nautilus 2 Fredrikshald 2 Neptune Pub 3
09 - 04
Kokkelaget Ore Bullshots Ore Kro G3 5
04 - 09
Outsiders Nautilus 5 Askim G3 H
07 - 06
Stallens Ponnier BYE  
-
   
7 02/26/2019
Fredrikshald 2 Outsiders Absolute Bar G3 1
09 - 04
Nautilus 5 Stallens Ponnier Neptune Pub 3
04 - 09
Bullshots Nautilus 2 Askim G3 H
03 - 10
Nautilus 2
BYE Kokkelaget Ore  
-
   
8 03/05/2019
Fredrikshald 2 Bullshots Absolute Bar G3 1
04 - 09
Bullshots
Nautilus 5 Kokkelaget Ore Neptune Pub 3
07 - 06
Outsiders Stallens Ponnier Askim G3 H
01 - 12
BYE Nautilus 2  
-
   
9 03/12/2019
Fredrikshald 2 Stallens Ponnier Absolute Bar G3 1
00 - 13
Kokkelaget Ore Outsiders Ore Kro G3 5
06 - 07
Nautilus 2 Nautilus 5 Neptune Pub 3
06 - 07
Bullshots BYE  
-
   
10 03/19/2019
Nautilus 5 Bullshots Neptune Pub 3
08 - 05
Outsiders Nautilus 2 Askim G3 H
04 - 09
Stallens Ponnier Kokkelaget Ore Stallen G3H
12 - 01
BYE Fredrikshald 2  
-
   
11 03/26/2019
Fredrikshald 2 Kokkelaget Ore Absolute Bar G3 1
04 - 09
Nautilus 2 Stallens Ponnier Neptune Pub 3
06 - 07
Bullshots Outsiders Askim G3 H
09 - 04
BYE Nautilus 5  
-
   
12 04/02/2019
Nautilus 5 Fredrikshald 2 Neptune Pub 3
09 - 04
Stallens Ponnier Bullshots Stallen G3H
09 - 04
Bullshots
Kokkelaget Ore Nautilus 2 Ore Kro G3 5
01 - 12
Outsiders BYE  
-
   
   
  04/09/2019
    Spillefri EM
   
  04/16/2019
    Spillefri Påskeferie
   
  04/23/2019
    Spillefri Påskeferie
   
   
13 04/30/2019
Fredrikshald 2 Nautilus 2 Absolute Bar G3 1
08 - 05
Bullshots Kokkelaget Ore Askim G3 H
10 - 03
Nautilus 5 Outsiders Neptune Pub 3
03 - 10
Outsiders
BYE Stallens Ponnier  
-
   
   
  05/07/2019
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
14 05/14/2019
Outsiders Fredrikshald 2 Askim G3 H
05 - 08
Stallens Ponnier Nautilus 5 Stallen G3H
10 - 03
Nautilus 2 Bullshots Neptune Pub 3
10 - 03
Kokkelaget Ore BYE  
-