14.02.21 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 49,99.

Alle kamper starter kl. 18.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division C


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 03/03/2021
DC Docile Osterstrasse 21 Docile G3 Gulv
DaasaHandOgJetjageri Sure Miss Docile G3 Vegg
Minions Dart Dart Vader Nellie Pub 1
Team Duggfrisk Silkeskjortene Nellie Pub 3
   
   
2 03/10/2021
Team Duggfrisk Osterstrasse 21 Nellie Pub 3
Silkeskjortene Minions Dart Docile G3 Gulv
Dart Vader DaasaHandOgJetjageri Docile G3 Vegg
Sure Miss DC Docile Nellie Pub 1
   
   
3 03/17/2021
Osterstrasse 21 Sure Miss Distrikt 23
DC Docile Dart Vader Docile G3 Gulv
DaasaHandOgJetjageri Silkeskjortene Docile G3 Vegg
Minions Dart Team Duggfrisk Nellie Pub 1
   
   
4 03/24/2021
Minions Dart Osterstrasse 21 Nellie Pub 1
Team Duggfrisk DaasaHandOgJetjageri Nellie Pub 3
Silkeskjortene DC Docile Docile G3 Gulv
Dart Vader Sure Miss Docile G3 Vegg
   
   
   
  03/31/2021
    Spillefri Påske
   
   
   
5 04/07/2021
Osterstrasse 21 Dart Vader Distrikt 23
Sure Miss Silkeskjortene Nellie Pub 1
DC Docile Team Duggfrisk Docile G3 Gulv
DaasaHandOgJetjageri Minions Dart Docile G3 Vegg
   
   
6 04/14/2021
DaasaHandOgJetjageri Osterstrasse 21 Docile G3 Vegg
Minions Dart DC Docile Nellie Pub 1
Team Duggfrisk Sure Miss Nellie Pub 3
Silkeskjortene Dart Vader Docile G3 Gulv
   
   
7 04/21/2021
Osterstrasse 21 Silkeskjortene Distrikt 23
Dart Vader Team Duggfrisk Docile G3 Vegg
Sure Miss Minions Dart Nellie Pub 1
DC Docile DaasaHandOgJetjageri Docile G3 Gulv
   
   
8 04/28/2021
Osterstrasse 21 DC Docile Distrikt 23
Sure Miss DaasaHandOgJetjageri Nellie Pub 1
Dart Vader Minions Dart Docile G3 Vegg
Silkeskjortene Team Duggfrisk Docile G3 Gulv
   
   
9 05/05/2021
Osterstrasse 21 Team Duggfrisk Distrikt 23
Minions Dart Silkeskjortene Nellie Pub 1
DaasaHandOgJetjageri Dart Vader Docile G3 Vegg
DC Docile Sure Miss Docile G3 Gulv
   
   
   
  05/12/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
  05/19/2021    
    Spillefri Utsatte kamper
   
  05/26/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
10 06/02/2021
Sure Miss Osterstrasse 21 Nellie Pub 1
Dart Vader DC Docile Docile G3 Vegg
Silkeskjortene DaasaHandOgJetjageri Docile G3 Gulv
Team Duggfrisk Minions Dart Nellie Pub 3
   
   
11 06/09/2021
Osterstrasse 21 Minions Dart Distrikt 23
DaasaHandOgJetjageri Team Duggfrisk Docile G3 Vegg
DC Docile Silkeskjortene Docile G3 Gulv
Sure Miss Dart Vader Nellie Pub 1
   
   
12 06/16/2021
Dart Vader Osterstrasse 21 Docile G3 Vegg
Silkeskjortene Sure Miss Docile G3 Gulv
Team Duggfrisk DC Docile Nellie Pub 3
Minions Dart DaasaHandOgJetjageri Nellie Pub 1
   
   
13 06/23/2021
Osterstrasse 21 DaasaHandOgJetjageri Distrikt 23
DC Docile Minions Dart Docile G3 Gulv
Sure Miss Team Duggfrisk Nellie Pub 1
Dart Vader Silkeskjortene Docile G3 Vegg
   
   
   
  06/30/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
14 07/07/2021
Silkeskjortene Osterstrasse 21 Docile G3 Gulv
Team Duggfrisk Dart Vader Nellie Pub 3
Minions Dart Sure Miss Nellie Pub 1
DaasaHandOgJetjageri DC Docile Docile G3 Vegg
     
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern