14.02.21 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 64,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division C


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 03/01/2021
At Ore Kro G3 1 Ore Stabilt Ustabilt ZBulls 4 At Queens G3 2etg V
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals Djevlene Corner Bullshots At Askim G3 V
At Ore Kro G3 2 Ore Avengers Nautilus 5 At Neptune Pub 3
At Olsen Pub Sarp H Infinity Stallens Cowboys At Stallen G3H
   
   
2 03/08/2021
At Ore Kro G3 2 Ore Avengers ZBulls 4 At Queens G3 2etg V
At Neptune Pub 3 Nautilus 5 Infinity At Neptune Pub 3
At Askim G3 V Corner Bullshots Ore Stabilt Ustabilt At Ore Kro G3 1
At Stallen G3H Stallens Cowboys Nav Seals Djevlene At Olavs Pub Sarp 3
   
   
3 03/15/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls 4 Corner Bullshots At Askim G3 V
At Olavs Pub Sarp 2 Nav Seals Djevlene Nautilus 5 At Neptune Pub 3
At Olsen Pub Sarp H Infinity Ore Avengers At Ore Kro G3 2
At Ore Kro G3 1 Ore Stabilt Ustabilt Stallens Cowboys At Stallen G3H
   
   
4 03/22/2021
At Olsen Pub Sarp H Infinity ZBulls 4 At Queens G3 2etg V
At Ore Kro G3 2 Ore Avengers Nav Seals Djevlene At Olavs Pub Sarp 2
At Neptune Pub 3 Nautilus 5 Ore Stabilt Ustabilt At Ore Kro G3 1
At Stallen G3H Stallens Cowboys Corner Bullshots At Askim G3 V
   
   
5 03/29/2021
At Askim G3 V Corner Bullshots Nautilus 5 At Neptune Pub 5
At Ore Kro G3 1 Ore Stabilt Ustabilt Ore Avengers At Ore Kro G3 2
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals Djevlene Infinity At Olavs Pub Sarp 4
At Queens G3 2etg V ZBulls 4 Stallens Cowboys At Stallen G3H
   
   
   
  04/05/2021
    Spillefri Påske
   
   
   
6 04/12/2021
At Olavs Pub Sarp 2 Nav Seals Djevlene ZBulls 4 At Queens G3 2etg V
At Olsen Pub Sarp H Infinity Ore Stabilt Ustabilt At Ore Kro G3 1
At Ore Kro G3 2 Ore Avengers Corner Bullshots At Askim G3 V
At Neptune Pub 3 Nautilus 5 Stallens Cowboys At Stallen G3H
   
   
7 04/19/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls 4 Nautilus 5 At Neptune Pub 3
At Askim G3 V Corner Bullshots Infinity At Askim G3 V
At Ore Kro G3 1 Ore Stabilt Ustabilt Nav Seals Djevlene At Olavs Pub Sarp 2
At Stallen G3H Stallens Cowboys Ore Avengers At Ore Kro G3 2
   
   
8 04/26/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls 4 Ore Stabilt Ustabilt At Ore Kro G3 1
At Askim G3 V Corner Bullshots Nav Seals Djevlene At Olavs Pub Sarp 4
At Neptune Pub 3 Nautilus 5 Ore Avengers At Ore Kro G3 2
At Stallen G3H Stallens Cowboys Infinity At Stallen G3H
   
   
9 05/03/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls 4 Ore Avengers At Ore Kro G3 2
At Olsen Pub Sarp H Infinity Nautilus 5 At Neptune Pub 3
At Ore Kro G3 1 Ore Stabilt Ustabilt Corner Bullshots At Askim G3 V
At Olavs Pub Sarp 2 Nav Seals Djevlene Stallens Cowboys At Stallen G3H
   
   
   
  05/10/2021
    Spillefri Utsatte kamper
  05/17/2021
    Spillefri Utsatte kamper
  05/24/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
10 05/31/2021
At Askim G3 V Corner Bullshots ZBulls 4 At Queens G3 2etg V
At Neptune Pub 3 Nautilus 5 Nav Seals Djevlene At Olavs Pub Sarp 2
At Ore Kro G3 2 Ore Avengers Infinity At Ore Kro G3 2
At Stallen G3H Stallens Cowboys Ore Stabilt Ustabilt At Ore Kro G3 3
   
   
11 06/07/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls 4 Infinity At Olsen Pub Sarp H
At Olavs Pub Sarp 2 Nav Seals Djevlene Ore Avengers At Ore Kro G3 2
At Ore Kro G3 1 Ore Stabilt Ustabilt Nautilus 5 At Neptune Pub 3
At Askim G3 V Corner Bullshots Stallens Cowboys At Stallen G3H
   
   
12 06/14/2021
At Neptune Pub 3 Nautilus 5 Corner Bullshots At Askim G3 V
At Ore Kro G3 2 Ore Avengers Ore Stabilt Ustabilt At Ore Kro G3 1
At Olsen Pub Sarp H Infinity Nav Seals Djevlene At Olavs Pub Sarp 3
At Stallen G3H Stallens Cowboys ZBulls 4 At Queens G3 2etg V
   
   
13 06/21/2021
At Queens G3 2etg V ZBulls 4 Nav Seals Djevlene At Olavs Pub Sarp 2    
At Ore Kro G3 1 Ore Stabilt Ustabilt Infinity At Ore Kro G3 1
At Askim G3 V Corner Bullshots Ore Avengers At Ore Kro G3 5
At Stallen G3H Stallens Cowboys Nautilus 5 At Neptune Pub 3
   
   
   
  06/28/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
14 07/05/2021
At Neptune Pub 3 Nautilus 5 ZBulls 4 At Queens G3 2etg V
At Olsen Pub Sarp H Infinity Corner Bullshots At Askim G3 V
At Olavs Pub Sarp 2 Nav Seals Djevlene Ore Stabilt Ustabilt At Ore Kro G3 1
At Ore Kro G3 2 Ore Avengers Stallens Cowboys At Stallen G3H
       
       

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern