10.02.23 Tabell


LeagueLeader Report - Team Standings Report for 40EV23 - 400 E Ostfold Vaar 2023

Team Standings, sorted by Match Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: E
Nautibulls
61.5
182
112
70
+42
11
Circus Ore
58.8
182
107
75
+32
10
Nav Seals BlingBling
51.6
182
94
88
+ 6
9
Kroa Flyers
51.1
182
93
89
+ 4
8
ZBulls 2
52.7
182
96
86
+10
6
G Explore
48.4
182
88
94
- 6
6
Olavs Fighters 1
41.8
182
76
106
-30
5
Ore We Dont Care
34.1
182
62
120
-58
1

 



Reservesnitt for divisjonen er - opp til 55,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division E


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 1/18/2023
Ore We Dont Care G Explore Ore Kro G3 1 05 - 08
ZBulls 2 Nautibulls Queens G3 2etg V 05 - 08
Nav Seals BlingBling Kroa Flyers Neptune Pub 8 08 - 05
Olavs Fighters 1 Circus Ore Olavs Pub Sarp 1 03 - 10
   
   
2 1/25/2023
Olavs Fighters 1 G Explore Olavs Pub Sarp 1 11 - 02
Circus Ore Nav Seals BlingBling Ore Kro G3 3 06 - 07
Kroa Flyers ZBulls 2 Odins Kro 1 08 - 05
Nautibulls Ore We Dont Care Neptune Pub 3 11 - 02
   
   
3 2/01/2023
G Explore Nautibulls Absolute Bar G3 1 04 - 09
Ore We Dont Care Kroa Flyers Ore Kro G3 1 06 - 07
ZBulls 2 Circus Ore Queens G3 2etg V 03 - 10
Nav Seals BlingBling Olavs Fighters 1 Neptune Pub 8 07 - 06
   
   
4 2/08/2023
Nav Seals BlingBling G Explore Neptune Pub 8 09 - 04
Olavs Fighters 1 ZBulls 2 Olavs Pub Sarp 1 09 - 04
Circus Ore Ore We Dont Care Ore Kro G3 3 09 - 04
Kroa Flyers Nautibulls Odins Kro 1 06 - 07
   
   
5 2/15/2023
G Explore Kroa Flyers Absolute Bar G3 1 05 - 08
Nautibulls Circus Ore Neptune Pub 3 09 - 04
Ore We Dont Care Olavs Fighters 1 Ore Kro G3 1 06 - 07
ZBulls 2 Nav Seals BlingBling Queens G3 2etg V 07 - 06 Fremskyndet
   
   
6 2/22/2023
ZBulls 2 G Explore Queens G3 2etg V 10 - 03
Nav Seals BlingBling Ore We Dont Care Neptune Pub 8 09 - 04
Olavs Fighters 1 Nautibulls Olavs Pub Sarp 1 04 - 09
Circus Ore Kroa Flyers Ore Kro G3 3 02 - 11
   
   
7 3/01/2023
G Explore Circus Ore Absolute Bar G3 1 11 - 02
Kroa Flyers Olavs Fighters 1 Odins Kro 1 07 - 06
Nautibulls Nav Seals BlingBling Neptune Pub 3 08 - 05
Ore We Dont Care ZBulls 2 Ore Kro G3 1 07 - 06
   
   
8 3/08/2023
G Explore Ore We Dont Care Absolute Bar G3 1 11 - 02 Ore We Dont Care
Nautibulls ZBulls 2 Neptune Pub 3 08 - 05
Kroa Flyers Nav Seals BlingBling Odins Kro 1 07 - 06
Circus Ore Olavs Fighters 1 Ore Kro G3 3 11 - 02
   
   
9 3/15/2023
G Explore Olavs Fighters 1 Absolute Bar G3 1 12 - 01
Nav Seals BlingBling Circus Ore Neptune Pub 8 05 - 08
ZBulls 2 Kroa Flyers Queens G3 2etg V 10 - 03
Ore We Dont Care Nautibulls Ore Kro G3 1 03 - 10
   
   
10 3/22/2023
Nautibulls G Explore Neptune Pub 3 06 - 07
Kroa Flyers Ore We Dont Care Odins Kro 1 09 - 04
Circus Ore ZBulls 2 Ore Kro G3 3 08 - 05
Olavs Fighters 1 Nav Seals BlingBling Olavs Pub Sarp 1 04 - 09 Nav Seals BlingBling
   
   
11 3/29/2023
G Explore Nav Seals BlingBling Absolute Bar G3 1 05 - 08
ZBulls 2 Olavs Fighters 1 Queens G3 2etg V 06 - 07
Ore We Dont Care Circus Ore Ore Kro G3 1 05 - 08
Nautibulls Kroa Flyers Neptune Pub 3 09 - 04
   
   
   
    Spillefri Påske
   
   
   
12 4/12/2023
Kroa Flyers G Explore Odins Kro 1 06 - 07
Circus Ore Nautibulls Ore Kro G3 3 09 - 04
Olavs Fighters 1 Ore We Dont Care Olavs Pub Sarp 1 07 - 06
Nav Seals BlingBling ZBulls 2 Neptune Pub 8 01 - 12
   
   
13 4/19/2023
G Explore ZBulls 2 Absolute Bar G3 1 06 - 07
Ore We Dont Care Nav Seals BlingBling Ore Kro G3 1 06 - 07
Nautibulls Olavs Fighters 1 Neptune Pub 3 08 - 05
Kroa Flyers Circus Ore Odins Kro 1 03 - 10
   
   
   
    Spillefri EM
   
   
    Spillefri Utsatte Kamper
   
   
   
14 5/10/2023
Circus Ore G Explore Ore Kro G3 3 10 - 03
Olavs Fighters 1 Kroa Flyers Olavs Pub Sarp 1 04 - 09
Nav Seals BlingBling Nautibulls Neptune Pub 8 07 - 06 Fremskyndet
ZBulls 2 Ore We Dont Care Queens G3 2etg V 11 - 02
     
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern